Over Cross
Waarom Stichting Cross

Het woord Cross uit Stichting Cross, het kruis, staat op de eerste plaats voor de verzoening tussen God en de mensen door Jezus. En Cross staat in onze Stichting voor het samenkomen van gelovige singles vanuit alle christelijke denominaties. 

Wat is Stichting Cross?

Stichting Cross wil christen singles van 30 tot 60 jaar educatieve en inspirerende events aanbieden, opdat zij zich weten te ontwikkelen op alle levensgebieden en zodoende in hun bestemming komen. Het stukje toerusting.                                                                                                                      
Daarnaast wil stichting Cross deze christenen recreatieve events aanbieden, waarbij ontmoeting, bemoediging en verbinding met elkaar centraal staan. 

Met regelmaat organiseert Stichting Cross deze activiteiten: en met succes!                     Samen bowlen, kanoën, natuur- en stadswandelingen etc. gecombineerd met een gezellige maaltijd. Soms uit in een restaurant, dan weer bij iemand thuis.
Ook vieren we de christelijke feestdagen graag met elkaar.

Uit deze events ontstaan vaak leuke vriendschappen en nieuwe initiatieven.
Het is duidelijk dat hier vraag naar is; met gelijkgestemden ondernemen!

Stichting Cross streeft ernaar community met elkaar te vormen;
samen komen we tot bloei!

In Vlaanderen en Nederland wonen veel christenen nogal verspreid. In kerken wordt, gelukkig, veel aandacht besteed aan kinderen, gehuwden en ouderen.                             Voor singles is vaak wat minder aandacht; dat heeft zo zijn redenen.
Daarom wil Stichting Cross singles tegemoet treden door een platform aan te bieden.

Volg ons ook via FB Cross City en via onze mailings.

Spoedig zal het rekeningnummer van de Stichting en de KVK-nummer
op de website zichtbaar.